facebook

Лятно училище по български език 2023

Регистрация

Можете да се регистрирате като изтеглите и попълните формуляра (PDF или DOC) и го изпратите на e-mail gkurteva@nbu.bg


Можете също да се регистрирате и по пощата, като изпратите формуляра на следния адрес:

д-р Галина Куртева
Нов български университет
Лятно училище по български език и култура
ул. Монтевидео 21
корпус 2, стая 411
София 1618
БЪЛГАРИЯ

  • за изпращане на регистрационния формуляр – до 30.05.2023 г.;
  • за плащане на общата такса – до 30.06.2023 г.